דחיית השיוט הראשון של ליגת החורף

השיוט הראשון של ליגת החורף נדחה לתאריך 29/1/22