דחיית שיוט ערים

לאור מגבלות משרד הבריאות בעקבות מגיפת הקורונה אנו נאלצים לדחות את שיוט הערים.