האסיפה הכללית- פרוטוקול

פרוטוקול האסיפה הכללית לסיכום 2021 (1) (1)