הודעות לימאים

בתקופה אחרונה ובעיקר עם הגעת אסדת ההפקה כריש, מתרבות ההודעות לימאים.

מוזמנים לבדוק באתר משרד התחבורה מעת לעת ובעיקר לקראת הפלגות ארוכות טווח.

לשירותכם תמיד.

קהילת שייטי הכרמל