הודעת משרד התחבורה על התליית רשיון

הודעה למשיטים 0052024 – שימוע למשיט עקב כניסה לשטח סגור