החלפת תעודות GMDSS

משרד התקשורת מחליף את תעודות ה GMDSS