המלצה להגנה בפני שיבושי GNSS במרחב הימי

המלצה להגנה בפני שיבושי GNSS במרחב הימי