הנפקת תעודות ORC לשנת 2021

נפתחה האפשרות להוצאת תעודות ORC לשנת 2021.

פרטים למוציאים תעודה חדשה ולמחדשים בקישור