הסבת דגל זר לדגל ישראל

עד היום, התקנות בדבר מתן דגל ישראל ליכטה/ספינה, קבעו שניתן לבצע את המרת הדגל בתנאי שהספינה בת עד 10 שנים ובמקרים חריגים תחת דיון בועדת חריגים לספינות בגיל עד 15 שנה. לאחרונה הגענו להבנות עם רספ"ן שבא לידי ביטוי בתקנה חדשה.

שמחים לעדכן שמשרד התחבורה לאחר פעילות ממושכת , החליט לקדם את נושא דגל ישראל לספינות שבארץ באופן הבא. כל סירה בעלת דגל זר ללא קשר לגילה, שנמצאת בפועל בארץ בחמש השנים האחרונות, בעלת כושר שייט ישראלי, תהייה זכאית להסבת דיגלה לדגל ישראל. להחלטה משמעויות רבות על בעלי הספינות בקהילתנו ובכלל.