הסדרי תנועה זמניים

מפת הסדרי תנועה זמניים בכניסה למעגנת שביט עקב עבודות תשתית