הרצאה למתחרים- מספר 2

מיפגש בירה ובירורים – "איך להגיש ערעור מבלי להיזרק" – חדר דיונים מרינה שביט 26/12, 1830