חציית אטלנטי מניו יורק לליסבון

שקפי הרצאתו של מר אפריים שוורץ