כנס בטיחות השייט בנמל חיפה ובמבואות

המצגת בעניין ניהול תנועת כלי השיט בנמל

כנס בטיחות השייט בנמל חיפה

סיכום כנס בטיחות השייט בנמל חיפה