לקט מבצעי אכיפה של רספ"ן

הודעה למשיטים 0642024 – לקט החלטות שימועים שנערכו למשמיטים (יוני 2024)