מהו ה- Scratch Sheet

הסבר למתחרים בקטגוריות ORC על אופן השימוש ב-Scratch Sheet