מצגת האסיפה הכללית לשנת 2023

מצגת אסיפה כללית לסיכום 2022 עדכון 18-07-22