מצגת של האסיפה הכללית לשנת 2021

המצגת מסכמת את שנת 2020 מבחינת פעילות ותקציב ומציגה את תכנית העבודה וההצעה לתקציב של שנת 2021

מצגת אסיפה כללית לשנת 2021