סגירת שטח מסביב ללויתן

חיל הים מפרסם צו אלוף לסגירת שטח ימי מסביב לאסדת ההפקה לויתן.