פורסם עדכון מספר 1 משט דקר

עודכנו שעות הטקס הימי והזינוק. פרטים בהזמנה ובהוראות השיט בדף המשט.

משט הדקר 2022