פורסמו הוראות שיט לשיוטים הקרובים

הוראות השיט לשיוט אילת ופלצור, אשר צפויים להתקיים בסוף השבוע של ה23-24/10, פורסמו