פרוטוקול-האסיפה הכללית לשנת 2020.

סיכום שנת 2020 פעילות ותקציב.

אישור תכנית עבודה ותקציב 2021.

בחירות למוסדות 2021.

פרוטוקול האסיפה הכללית לסיכום 2020 מצגת אסיפה כללית 2021