צו 100- שטחים סגורים בים

קישור לאתר משרד התחבורה.