קול קורא לחברי הנהלה לשנת 2021

קהילת שייטים כרמל מחפשת מתנדבים חרוצים ואחראים המעוניינים להיות חברי הנהלה בקהילת שייטים כרמל.

המעוניינים להציג את מועמודותם ימלאו את הטופס המצ"ב.

המעוניינים להתמודד לתפקיד היו"ר יסמנו במקום המתאים בטופס.

תודה.

    מתנדב לתפקיד:
    יו"רחבר הנהלה

    תמונה: