ריענון בדבר חלק מהחובות הקבועות בתקנות הנמלים

הודעה למשיטים 0672024 – ריענון בדבר חלק מהחובות הקבועות בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) התשמג – 1982 והוראות זהירות למניעת תאונות ימיות