שיוט הערים 2019

המשט הסתיים בהצלחה!

מוזמנים לצפות בתמונות, תוצאות ושחזור המשט באתר