שיוט קורקין נדחה בשבוע

התאריך החדש של המשט הינו 23/11/19