תוצאות ותמונות משיוט הדקר

הסתיים המשט. היכנסו לצפות בתוצאות ובתמונות