תכנית הפעילות לשנת 2021

להלן תכניתנו לפעילות בשנת 2021.