תכנית הפעילות לשנת 2022

לעיונכם שלד תכנית הפעילות המתעדכנת לשנת 2022.

מומלץ לבחון עדכונים ושינויים התכנית מעת לעת.