תכנית עקרונית לפעילות 2023

להלן התכנית העקרונית לפעילות הקהילה בשנת 2023.

בזמן אמת אנחנו נעדכן את הפעילות ונוסיף ונגרע על פי ההתפתחויות.

למתעניינים מה עשינו בשנת 2022, להלן הקישור לתכנית ולביצוע.