תכנית פעילות שנתית – 2020

תכנית פעילות שנתית לשנת 2020 מופצת להתייחסותכם