תקנון שותפים להפלגות

1. חברי "קהילת שייטי הכרמל" מוזמנים להשתמש בפלטפורמה "שותפים להפלגה" אך ורק למציאת שותף להפלגה.

2. העמותה לא תאפשר פרסום מסחרי, דתי, פוליטי או פוגעני ותפעל למחיקתם. בעלי עסקים, מוזמנים ליצור קשר עם ההנהלה לבחינת שיתוף פעולה בדרכים אחרות.

3. העמותה אינה חייבת לעדכן את המציע קודם למחיקת ההצעה ולא תהיה חייבת בהסבר.

4. הצעה להפלגה אינה מהווה המלצה כל שהיא ע"י עמותת קהילת שייטים כרמל.

5. כל הצעה להפלגה וכל היענות להצעה כזו היא באחריות המשתמשים בלבד.