תחרויות מסלול וירטואלי

בשיוטים ארוכים בהם לא פשוט לפרוס מצופים אמיתיים או בהיעדר תשתית מתאימה לסירות אשר ינהלו קו סיום, קיימת אפשרות לקיום שיוטי מסלול וירטואלי.

בשיוטים מסוג זה, מוגדרים בהוראות השיט המיקומים המדויקים של השערים, הסימונים, קו הסיום וכו'.

על מנת לבקר את התנועה במסלול הנכון ולעתים אף לטובת רישום זמני הסיום, כל סירה נדרשת לדווח את מיקומה העצמי בעת המעבר בסימונים, בשערים ובקו הסיום. קיימת חשיבות גבוהה לתיעוד המעבר בצורה נאותה ומדויקת.

לשם כך הוגדרו ההנחיות הבאות לטובת תיעוד נכון:

 1. צילום GPS יבוצע בכל מצב בו נדרש על פי הוראות השיט או השלמות להן אשר יפורסמו מעת לעת באתר התחרות.
 2. צילום GPS יבוצע לאחר מעבר השער/קו אשר הוגדר בהוראות השיט ולא יאוחר מ-5 דק' לאחר המעבר.
 3. הצילום יבוצע ממסך GPS בלבד המכיל את כל הנתונים הבאים:
  • מיקום מדויק ב-Lat\Long בדאטום WGS1984
  • שעה מקומית (או UTC בצירוף סימון מתאים) מדויקת על פי GPS הכוללת שעות, דקות ושניות.
 4. לא יתקבלו צילומים שבוצעו לפני מעבר השער/קו או צילומים שלא מכילים את כל הפרטים אשר לעיל.
 5. לא יתקבלו צילומים של שעוני יד, שעוני קיר, שעוני קוקיה או כל שעון אשר לא מוזן ממערכת ה-GPS
 6. עם שליחת צילום המסך יש לציין במפורש את שם הספינה.
 7. מומלץ לוודא שתוכנת RaceQS רצה ומקליטה את התחרות – למרות שהקלטה זו לא מחליפה את חובת הצילום.
 8. להלן רשימת יישומונים מומלצים לטלפונים חכמים מהם ניתן לקחת מיקום וזמן:
 1. על מנת לבצע צילום מסך בטלפון ניתן ללמוד מההוראות כאן – https://goo.gl/23p1xR

בנוסף יופיעו הנחיות לאופן העברת התצלומים לוועדת התחרות.

להלן מספר דוגמאות:

צילום לא תקין:

דוגמא לצילום לא תקין – הצילום לא מכיל שעה מדויקת ולא מכיל מיקום מדויק (Lat/Long)

נניח שער אשר הוגדר בהוראות השיט בצורה הבאה (המסלול הינו מדרום לצפון):

שער  בקו רוחב נהריה:
מזרחי – 33°00.6N, 35°05E
מערבי – 33°00.6N, 35°03.5E

במקרה הזה צילום מסך תקין יהיה:

צולם מיד אחרי השער, מכיל פרטי מיקום מדויקים ושעה מדויקת לפי UTC.

לעומת זאת צילום זה אינו תקין:

מכיל את כל הפרטים הנדרשים אך צולם לפני מעבר השער (מדרום לצפון)

בתחרויות מסוג זה, הוראות השיט עשויות להנחות שימוש בנספח ניסיוני WP של חוקי תחרויות השיט הבינלאומיות.

הנחיות נוספות על השיטה מופיעות במסמך זה


הגדרת GPS ESSENTIALS (ANDROID):

 1. התקן מקישור זה: https://goo.gl/pVFHs9
 2. פתח את היישומון ולחץ על Dashboard
 3. על מנת להוסיף שדות יש ללחוץ על כפתור הפלוס (+)
 4. יש לבחור את השדות הבאים: Position, UTC Time.
 5. מומלץ להוסיף גם את השדות הבאים: Time, Speed